‘Policimi ne komunitet’

Ky projekt ka për qëllim: 1.    Të qartësojë dhe të afrojë qasjen në punën me adoleshenta, duke përfshirë standartet e përditësuara, praktikat më të mira për zhvillimin e oficerëve të policisë dhe përshtatjen dhe adoptimin e këtyre praktikave. Objektivat e ketij projekti jane: a)    Të përmirësojë cilësinë e marrëdhënieve të PSH me të rinjtë dhe komunitetin, ku ky përmirësim konsiston ...

Read More »

“Mbështetja psikologjike për fëmijët e ngujuar”

“Mbështetja psikologjike për fëmijët e ngujuar dhe familjet e tyre,për shkak të gjakmarrjes në Qytetin Shkodër dhe rrethinat e saj” Projekti do tё favorizojё 33 femije te ngujuar  tё moshës 6-18 vjeçare qё jetojnё nё kushtet e gjakmarrjes  dhe me frikën për të  dalë jashtë shtëpive të tyre. Projekti  parashikon  realizimin e sancave psikologjike te drejtpërdrejtata me qëllim asistencën psikologjike ...

Read More »

QKSHP

ECURIA TETOR 2014 – TETOR 2015 Qendra Keshillimit dhe Sherbimeve Psikologjike (QKSHP), po vazhdon ne menyre te vazhdueshme ofrimin e sherbimeve psikologjike ne Veriun e Shqiperise. Staff:4 psikolog dhe 2 logoped. Gjate Tetor 2014 – Tetor 2015, jane zhvilluar rreth 1694 ore terapi individuale me klient. Ku 65% e tyre jane femije (Veshtiresi ne pershtatje dhe socializimin e femijeve, crregullime ...

Read More »