QKSHP

ECURIA TETOR 2014 – TETOR 2015
Qendra Keshillimit dhe Sherbimeve Psikologjike (QKSHP), po vazhdon ne menyre te vazhdueshme ofrimin e sherbimeve psikologjike ne Veriun e Shqiperise.

Staff:4 psikolog dhe 2 logoped.

Gjate Tetor 2014 – Tetor 2015, jane zhvilluar rreth 1694 ore terapi individuale me klient. Ku 65% e tyre jane femije (Veshtiresi ne pershtatje dhe socializimin e femijeve, crregullime te vemendjes dhe hiperaktivitetit ADHD, Crreg.Spektrit te autizmit, Crregullime ne te foluar, ne te nxene, disleksia tek femijet, vonesa te zhvillimit).

-592 ore Terapi dhe keshillim psikologjik per te rritur

-10 trajnime si produkt i QKSHP-se.

– 54 trajnime sipas kerkesave per te trete (organizata apo ente te tjera).

-16 student kane perfituar nga praktika profesionale, ne marrveshje me Universitetin e Shkodres, Fakulteti i Shkencave te Edukimit .

-4 Implementim projektesh me impakt Social, te mbeshtetur nga donatore te ndryshem Shqiptare apo te huaj.

-18 prononcime ne media me qellim sensibilizimin e komunitetit mbi aftesine e kufizuar apo rendesine e psikologut.

Ente apo Subjekte me te cilat kemi patur apo kemi aktualisht mbeshtetje:
ABC Foundation ; World Vision in Albania and Kosovo ; Mbështetja Suedeze për Policinë e Shtetit; MADA; Associazione 60 Miglia ; Open Society Foundations (Soros); Terre des hommes Albania ;

Insitucione lokale apo qendrore me te cilet kemi bashkepunuar: Bashkia Shkoder, Sherbimi Social Shteteror, Shtepia Femijes Shkoder, Drejtoria Policise Qarkut Shkoder, etj

Organizatat lokale: Nisma Vullnetare Studentore Shkoder – NVS ; SOS Fshatrat E Femijeve ; World Vision, Drejtesi dhe Paqe, Ambasadoret e Paqes, Operacione Colomba etj

Media Partner: Star Plus Tv; TV Rozafa ; TV1 CHANNEL : Antena Nord – Profili Zyrtar ABC News Albania

Qellimi kryesor eshte sensibilizimi dhe rritja e ndergjegjesimit per rolin e psikologut apo logopedit ne jeten e perditeshme.

Per cdo kontakt: Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike
Sheshi Skenderbeu, rrugica pas Hotel Koloseo
Shkodër (AL)
Cel: +355 67 30 17 299
Tel: +355 22 802 453
E-mail: koordinator@qkshpsikologjike.org
Web: www.qkshpsikologjike.org
Youtube Channel: Qendra e Keshillimit Shkoder

– SPOT HD QKSHP