RRETH NESH

0
2890

QENDRA E KËSHILLIMIT DHE SHËRBIMEVE PSIKOLOGJIKE

Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike ,Shkodër ,është një qendër e regjistruar në Gjykatën e Shkallës së  Parë në Tiranë , qershor 2013 .

Qendra është e specializuar në drejtim të ofrimit të këshillimit psikologjik në formën e këshillimit individual dhe në grup, si dhe terapi për çrregullimet e zhvillimit tek fëmijët. Kjo qendër  funksionon në bazë të frekuentimeve direkt të klientëve, nëpërmjet bashkëpunimeve dhe referimeve nga institucionet dhe organizata të ndryshme

SHËRBIMET QË OFROJMË :

 • Këshillim individual dhe në grup
 • Këshillim familjar dhe ne çift
 • Terapi me fëmijë
 • Teste vokacionale dhe psikologjike
 • Kërkime dhe shërbime referimi
 • Konsulencë –supervizim stafi

TRAJNIME:

 • Psikologu dhe punonjësi social në çështjet në gjykata
 • Çrregullimet e zhvillimt tek fëmijët, autizmi dhe trajtimi
 • Terapia e artit dhe interpretimi psikologjik
 • Loja dhe teknikat e animimit në punët me fëmijët
 • Marrëdhëniet e shëndetshme familjare
 • Grupet e vetëndihmës, roli i lehtësuesit
 • Të njohim veten përmes pasqyrës së tjetrit
 • Para/pas psikologjia

TERAPI ME FËMIJË:

 • Vështirësitë në përshtatje dhe socializimin e fëmijëve
 • Çrregullime të vëmendjes dhe hiperaktivitetit ADHD
 • Çrregullime të spektrit të autizmit
 • Çrregullime të të folurit
 • Vështirësitë në të nxënë
 • Disleksia tek fëmijët
 • Vonesa të zhvillimit